Blogging Islami

Pertolongan Allah

Pertolongan Allah ada berbagai macam jenisnya. Semua diberikan untuk makhlukNya yang bertakwa. Beberapa jenis pertolongan Allah antara lain:

  1. Mukjizat, suatu hal yang atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi. Atau dengan kata lain adalah berupa pembuktian kekuasaan Allah terhadap kenabian dan kerasulan yang diberika kepada nabi dan rasul.
  2. Syafa’at, penengah bagi yang lainnya dengan mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu kemudaharatan.
  3. Irhas, kelebihan atau perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabinya sebagai daya tarik agar ummatnya semakin percaya dan yakin akan kebesaran Allah
  4. Ma’unah, pertolongan Allah yang diberikan kepada hambaNya yang senantiasa tundukdan dekat kepadaNya.
  5. Karamah, sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada sebagian orang shaloeh berupa kejadian luar biasa sebagai penghargaan Allah untuk mereka.
  6. Hidayah, petunjuk yang diberikan Allah kepada yang dikehendakiNya sehingga tetap berada pada jalan yang lurus.
  7. Nikmat, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa kebahagiaan yang mengantarkan kita pada kebahagiaan hakiki.

Leave a Reply